Social udvikling

Som elev på Navigator, kan man bo på Navigator Campus, hvor de tilknyttede kontaktpersoner støtter eleverne i deres hverdag i forhold til både relationsskabelse og hverdagens praktiske gøremål. Eleverne spiser, går i skole og tilbringer deres fritid sammen med de andre elever og danner på den måde et netværk, som vil være til stor gavn for dem – også efter Navigator.

Som navigatorelev har man sin daglige gang på Castberggård i Urlev mellem Horsens og Vejle. Castberggård tilbyder forskellige kurser og forløb for døve og personer med høretab. Derfor vil eleverne her blive en del af en større gruppe af både danske og udenlandske unge.

På Navigator dyrker vi idræt og friluftsliv, vi er kreative sammen og tager på både endagsture og længere rejser. I hverdagen deltager eleverne jævnligt i aktiviteter planlagt af støttepersoner, lærere og elev-gruppen selv.

Vi er aktive i forhold til kultur- og aktivitetslivet blandt unge, der enten er døve eller har CI og/eller nedsat hørelse. Vi deltager blandt andet i kulturfestivaller og sportsbegivenheder. Navigatoreleverne er derudover selv medarrangører af forskellige sociale aktiviteter for andre unge som for eksempel de populære FIFA-dage.