Sproglig udvikling

På Navigator arbejder vi med tre forskellige sproggrupper. Det er vi meget bevidste om. Derfor tilbyder vi også forskellige indsatser til henholdsvis døve, CI-brugere og elever med høretab.

Indsats for CI-brugere
Vores CI-opererede elever har brug for en særlig træning, så de kan få det optimale ud af deres CI. Det er uddannede speciallærere og tale-hørepædagoger, der koordinerer og sikrer denne træning. Derudover skal CI-brugerne ligesom de  unge med høretab lære om rettigheder, høretaktik, høreteknik og strategier.

Indsats for døve elever
Vores døve elever har dansk tegnsprog som modersmål. Derfor gør vi meget ud af at højne tegnsprogsniveauet – både gennem målrettet undervisning og samværet med andre døve, blandt andet fra Castberggårds internationale tilbud, Frontrunners. Derudover tilbringer eleverne også meget tid med deres støtteperson, som enten har tegnsprog som modersmål eller andetsprog.

Indsats for personer med høretab
Viden og indsigt er kodeordene for indsatsen i forhold til vores elever med høretab, som skal lære om blandt andet rettigheder, høretaktik, høreteknik og strategier. Gennem den viden skaber vi et fundament, der giver de unge i stand til selv at mestre deres eget høretab, så de i højere grad bliver opmærksomme på egne muligheder, behov og udfordringer samt løsninger på disse.