2 STU-tilbud for CI-brugere, døve og personer med høretab

Castberggård Job- og Udviklingscenter har to forskellige STU-tilbud målrettet CI-brugere, døve og personer med høretab i alderen 17-30 år: Navigator i Urlev syd for Horsens og STU i Rødovre.

De fleste Navigator-elever bor på bostedet Navigator Campus på Castberggård i Urlev, mens vores STU i hovedstaden er et dagtilbud på Castberggård Job- og Udviklingscenters afdeling i Rødovre.

En blanding af praktisk og bogligt
På begge Castberggårds STU-tilbud er skoledagen en blanding af boglige fag som dansk, matematik og samfundsfag og praktiske fag, hvor eleverne fx laver mad, arbejder med tværfaglige projekter/temaer og dyrker sport og friluftsliv.

En del af eleverne har nedsat selvværd og svært ved at indgå i sociale sammenhænge, når de starter på STU’en. Derfor har vi også stort fokus på at eleverne udvikler sig personligt og socialt og bliver i stand til at skabe og pleje netværk, som også er til gavn for eleverne efter deres STU.

Download foldere
Her på siden kan du læse mere om de to STU-forløb. Du kan også se forskellige små videoer om både fag, elever og undervisere.

Download den nyeste Navigator-folder

Download den nyeste folder for STU i Rødovre