Velkommen til STU i Rødovre

Castberggård Job- og Udviklingscenters STU-tilbud i Rødovre er målrettet CI-brugere, døve og unge med høretab mellem 18 og 25 år. Vi har stor respekt for den forskellighed, der kendetegner denne gruppe. Derfor er vores STU-tilbud også skræddersyet til den enkelte, så alle elever får opfyldt netop deres behov.

Gennem gensidig anerkendelse, respekt og tillid – både mellem de unge og underviserne og de unge imellem – arbejder vi målrettet med en individuel indsats for den enkelte unge. Vi fokuserer på, hvad den enkelte kan og tager hensyn til det tempo og den metode, der fungerer bedst for hver elev.

Det er grundlæggende for vores arbejde, at den enkelte unge forstår, at han/hun skal tage ansvar for sit eget liv og lære selv at finde oplysninger og hjælp de relevante steder. Vi arbejder ud fra, at alle er medborgere og skal have mulighed for at være en aktiv del af samfundet.

Plads til både tegn og tale
Blandt vores elever er der både CI-brugere, døve og personer med høretab. Med en bevidst blanding af døve, hørehæmmede og normalthørende medarbejdere er vi lykkedes med at skabe et miljø, hvor alle elever kan finde tryghed i kommunikationen og på den baggrund blive i stand til at udnytte de muligheder, de har.

Vi styrker talesproget hos de elever, der kan udnytte deres hørelse og hjælper med håndtering af høreapparater og tekniske hjælpemidler. Døve elever bliver undervist både på – og i – tegnsprog. Vi arbejder intensivt med udviklingen af den enkeltes tegnsprog, hvilket gavner både ordforråd og begrebsforståelse. Nye CI-brugere, der ofte kan føle sig sprogligt rodløse, får hos os mulighed for at træne både tegnsprog og tale.

Tæt samarbejde
Vi arbejder tæt sammen med UU-vejledere, døvekonsulenter/specialkonsulenter samt sagsbehandlere for at sikre det bedst mulige forløb for den unge.

Download den nyeste folder for STU i Rødovre