Faste moduler

Et STU-tilbud på Castberggård Job- og Udviklingscenter er altid individuelt, men vi har en række faste moduler, som alle vores elever kommer til at stifte bekendtskab med. Vi arbejder hele tiden med at udvikle nye moduler afhængigt af den aktuelle elevgruppe.

Samfundsforståelse
For at kunne tage vare på sit eget liv og blive klar til en aktiv voksentilværelse, er det vigtigt, at den enkelte har kendskab til samfundet og dets opbygning. Derfor bruger vi også meget tid på at undersøge betydningen af vores kulturelle og historiske baggrund. Vi skaber forståelse for funktionen af den offentlige sektor, arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet og gør den enkelte nysgerrig på, hvad der sker både lokalt og globalt.

Dansk og matematik
Mange af vores elever har lidt nederlag i skolen. Det er derfor vigtigt, at undervisningen i dansk og matematik tager udgangspunkt i konkret anvendelse af fagene. Det kommer fx til udtryk i forbindelse med kreative fag som foto og billedkunst. I modulet botræning udarbejder vi indkøbslister, laver budgetter og bruger forskellige måleenheder. Hvis en elev har de faglige færdigheder til at tage Folkeskolens afsluttende afgangsprøve, kan vi understøtte og benytte e-learning.

Motion, kost og livsstil
Vores livsstil præger vores hverdag og vores syn på livet. Hjerne og krop skal være i balance for at kunne modtage undervisning. Derfor er det vigtigt med et solidt kendskab til betydningen af sund kost og motion. Vi arbejder konkret med indkøb, budget, vare-deklarationer og madlavning og får besøg af både en livstilsekspert og en diætist. Udover en fast aftale med det lokale fitnesscenter har vi i løbet af året forskellige aktiviteter ud af huset, fx roning, kajak og klatring.

Praktik
Vi arbejder målrettet med praktikker for at give den enkelte en fornemmelse af, hvilke muligheder han/hun har på arbejdsmarkedet. Vi arbejder ud fra elevernes egne ønsker og drømme. Men vi er også realistiske i forhold til den enkeltes udgangspunkt og jobfunktionens uddannelsesniveau. Vi bruger UddannelsesGuiden og borger.dk. Vi har konkrete virksomhedssamarbejder og gør meget ud af at forberede den unge på praktikken og følge op undervejs og efterfølgende.