Social udvikling

Den sociale udvikling er en stor del af hverdagen på Navigator. Eleverne her har deres daglige gang på Castberggård i Urlev mellem Horsens og Vejle. Castberggård tilbyder forskellige kurser og forløb for døve og personer med høretab. Derfor vil du her blive en del af en større gruppe af både danske og udenlandske unge.

Det giver gode muligheder for at danne et netværk, som vil være til stor gavn – også efter Navigator.

På Navigator er vi aktive i forhold til kultur- og aktivitetslivet blandt unge fra målgruppen. Vi deltager i festivaller og sportsbegivenheder og er også selv med til at arrangere forskellige sociale aktiviteter.