Sproglig udvikling

På Navigator er vi meget bevidste om, at vi arbejder med forskellige elevgrupper. Derfor tilbyder vi også forskellige indsatser til henholdsvis CI-brugere, døve og unge med høretab.

Viden, indsigt, hørestrategier og taktikker er nøgleord i ind-satsen for både CI-brugere og elever med høretab.

Begge grupper bliver tilbudt individuelt tilrettelagt høretræning blandt andet i faget, Lydsporet, som du kan se en video fra herunder.

Få et indtryk af undervisningen på Lydsporet i videoen her.

Vores døve elever, der har dansk tegnsprog som modersmål, har stor gavn af at få højnet deres tegnsprogsniveau – både gennem målrettet tegnsprogsundervisning og i samværet med andre døve.